RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF WESTERN GREECE

Μενού

Η θέση της ΕΡΔΕ για το νέο κανονισμό ραδιοερασιτεχνών

Η ΕΡΔΕ έστειλε επιστολή στο Υπουργείο σχετικά με τις θέσεις της για το νέο κανονισμό ραδιοερασιτεχνών. Αναλυτικά η επιστολή έχει ως εξής: 
Διαβάσαμε με πολλή προσοχή τον υπό δημόσια διαβούλευση κανονισμό. Το ΔΣ της ΕΡΔΕ αποφάσισε ότι κρίσιμα για μας ζητήματα είναι τα ακόλουθα:

 1. Οι εξεταστές να είναι ραδιοερασιτέχνες και όχι απλώς υπάλληλοι.
 2. Αντί των προφορικών εξετάσεων να ζητείται βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου από κατάλληλα πιστοποιημένο προς τούτο σύλλογο ή άλλο φορέα.
 3. Δεν είμαστε αντίθετοι στην επέκταση των αδειών των SW στα βραχέα, αλλά είμαστε αντίθετοι στην εξομοίωση των αδειών SV και SW. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχουν διαφορές στα όρια ισχύος των δύο κατηγοριών και ίσως πιο περιορισμένη πρόσβαση στις μπάντες των βραχέων.
 4. Να μην ανανεώνεται η άδεια ραδιοερασιτέχνη μετά τη λήξη της και ο ενδιαφερόμενος να παραπέμπεται σε εξετάσεις εκ νέου.
 5. Δημιουργία Ηλεκτρονικού μητρώου ραδιοερασιτεχνών.
 6. Να προστεθεί διάταξη με την οποία να διευθετείται το πρόβλημα που έχουν κάποιοι συνάδελφοι που ζουν σε πολυκατοικίες και απαγορεύεται από τον κανονισμό να μπει άλλη κεραία πλην της κεντρικής.
Αναλυτικά και ανά άρθρο οι παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής:
Άρθρο 3, παρ.5: Έχοντας ως δεδομένο ότι οι υποψήφιοι για την κατηγορία 1 δεν θα είναι πολλοί (αφού και οι ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας 2 θα έχουν πρόσβαση στα βραχέα γιατί να δώσει κάποιος για SV;), θεωρούμε ότι ο αριθμός των ελάχιστων υποψηφίων και για την κατηγορία 1, πρέπει να είναι τρεις (3). Ως εκ τούτου προτείνουμε η παράγραφος 3 να γίνει:
«5. Οι εξετάσεις στην δοκιμασία ραδιοτηλεγραφίας για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 1», πραγματοποιούνται εφόσον έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον τρία (3) σχετικά αιτήματα.»
Άρθρο 4, παρ.2: Πιστεύουμε ότι τα θέματα των ραδιοερασιτεχνών, πρέπει να τα χειρίζονται οι ίδιοι. Ως εκ τούτου θα θέλαμε οι εξεταστές να είναι ραδιοερασιτέχνες είτε είναι υπάλληλοι είτε όχι και να ορίζονται φυσικά με απόφαση της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις των συλλόγων ραδιοερασιτεχνών της περιοχής, όπως ίσχυε δηλαδή και μέχρι σήμερα. Ως εκ τούτου προτείνουμε την επαναδιατύπωση της παραγράφου 2 ως εξής:
«Η Εξεταστική Επιτροπή συγκροτείται από ραδιοερασιτέχνες «κατηγορίας 1». Τα μέλη της επιτροπής προκύπτουν μετά από απόφαση της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προτάσεις  ραδιοερασιτεχνικών συλλόγων που εδρεύουν στην περιοχή. Ένας υπάλληλος της ΑΠΥ θα εκτελεί χρέη γραμματέα.»
Άρθρο 5: Συναινούμε και συμπορευόμαστε με την προσπάθεια αντικειμενικοποίησης των εξετάσεων με την είσοδο στη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Θα επιθυμούσαμε όμως την κατάργηση μεν των προφορικών αλλά την αντικατάστασή τους με βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε σύλλογο ή άλλο σχετικό φορέα (βλέπε και παρατήρηση στο άρθρο 14 παρακάτω). Η παραπάνω θέση μας επιβάλλεται από το γεγονός ότι η εκμάθηση των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών εξασφαλίζει μεν την αντικειμενικότητα αλλά δεν μπορεί να καλύψει την εκμάθηση καθημερινών τηλεπικοινωνιακών πρακτικών. Ως εκ τούτου προτείνουμε να προστεθεί εδάφιο 1.1 στην παράγραφο 1, που να λέει:
«1.1 Ένας υποψήφιος για να συμμετάσχει στις εξετάσεις πρέπει να καταθέσει βεβαίωση παρακολούθησης τηλεπικοινωνιακού σεμιναρίου από εξουσιοδοτημένο προς τούτο φορέα ή σύλλογο.»
Άρθρο 6, παρ.1, εδ. 2: Η διατύπωση του εδαφίου αφήνει περιθώρια χρήσης cw από τους ραδιοερασιτέχνες κατηγορίας 2, αρκεί αυτό να γίνεται σε περιοχή συχνοτήτων εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για cw. Είναι κάτι τέτοιο στις προθέσεις σας;
Εκτός αυτού έχετε υπόψη ότι η κατανομή συχνοτήτων βασίζεται πλέον στο εύρος εκπομπής του κάθε Mode (bandwith) κι έτσι αφενός θα υπάρχουν παρεξηγήσεις και αφετέρου ο κανονισμός φαντάζει παλιός από τη δημιουργία του.
Πέραν αυτών η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κίνητρο στο ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2», για να γίνει κάποτε SV.
Πιο συγκεκριμένα, δεν είμαστε αντίθετοι στην παραπέρα επέκταση των αδειών των ραδιοερασιτεχνών κατηγορίας 2 στα HF. Είμαστε όμως αντίθετοι στην «πλήρη» εξομοίωση των δύο αδειών που επιχειρείται με τον κανονισμό που φέρατε σε δημόσια διαβούλευση. Πρέπει ο ραδιοερασιτέχνης «κατηγορίας 2» να έχει ένα κίνητρο, προκειμένου κάποτε να μάθει cw και να πάρει την «κατηγορία 1». Με ότι εσείς προτείνετε, αυτό το κίνητρο εκλείπει. Εμείς επιθυμούμε οι ραδιοερασιτέχνες «κατηγορίας 2» (σε αναλογία με ότι ισχύει στην Αμερική) να έχουν μερική πρόσβαση στα HF με μειωμένα όρια ισχύος. Μάλιστα στις επιτρεπόμενες συχνότητες να περιλαμβάνονται αυτές του CW, προκειμένου να έχουν το κίνητρο να το μάθουν και να αρχίσουν να το χρησιμοποιούν. Σήμερα ο ραδιοερασιτέχνης «κατηγορίας 2» έχει δικαίωμα χρήσης cw στα 144-146. Γιατί του το αφαιρείται; Αν μάθει λίγο cw γιατί να μην προσπαθήσει; Μετά θα ζητήσει και την αναβάθμιση. Ως εκ τούτου προτείνουμε την επαναδιατύπωση του εδαφίου ως εξής:
«1.2 «Κατηγορία 2»(άδεια CEPT): Επιτρέπει στον κάτοχό της τη χρήση των ακόλουθων ραδιοερασιτεχνικών συχνοτήτων:
α. τις ραδιοερασιτεχνικές συχνότητες πάνω από τους 28 Μεγακύκλους, εκτός αυτών που είναι εκχωρημένες σε προσωρινή βάση.
β. 3500-3700 KHz
γ. 7120-7200 ΚΗz
δ. 14250-14350 KHz
ε. 21300-21450 KHz
Η άδεια «κατηγορίας 2» χορηγείται σε κατόχους πτυχίου ραδιοερασιτέχνη «κατηγορίας 2».»
Άρθρο 9, παρ. 4: Τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει μάρτυρες πολλών ραδιοερασιτεχνών φαντάσματα. Κατά διαστήματα υπήρξαν άνθρωποι που πήραν μια άδεια και έκτοτε δεν ενδιαφέρθηκαν ποτέ ξανά για το ραδιοερασιτεχνισμό. Όλοι αυτοί κρατάνε ραδιοερασιτεχνικά διακριτικά. Η γνώμη μας είναι ότι πρέπει, παράλληλα με τη δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου, να προβλεφθεί ώστε η ανανέωση της άδειας να γίνεται πριν τη λήξη της. Εάν κάποιος δεν ανανεώσει την άδειά του πριν τη λήξη της, να πρέπει να δώσει ξανά εξετάσεις. Μάλιστα διακριτικά που προέρχονται από άδειες που έληξαν να επαναχορηγούνται μετά από παρέλευση 2 ετών, αφού ουσιαστικά ήταν και πριν ανενεργά.
Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε την επαναδιατύπωση της παραγράφου 4 ως εξής:
«4. Η διάρκεια ισχύος της άδειας είναι δεκαετής και ανανεώνεται κάθε φορά με αίτηση του ενδιαφερόμενου για νέα περίοδο δέκα (10) ετών, εφόσον η αίτηση ανανέωσης υποβληθεί πριν τη λήξη της άδειας. Ο κάτοχος ραδιοερασιτεχνικής αδείας οφείλει να μεριμνά για την έγκαιρη ανανέωση ισχύος της άδειάς του. Με την λήξη ισχύος της ραδιοερασιτεχνικής άδειας αίρεται αυτομάτως κάθε δικαίωμα άσκησης ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης κεραίας οποιασδήποτε μορφής, η οποία στην περίπτωση αυτή θεωρείται παράνομη, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3431/2006. Στην περίπτωση υποβολής αίτησης ανανέωσης μετά την ημερομηνία λήξης της άδειας, ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στη διαδικασία συμμετοχής στις εξετάσεις και απόκτησης άδειας εκ νέου. Στην περίπτωση αυτή επαναχορηγείται το διακριτικό που κατείχε και πριν, εάν δεν έχει ως τότε δοθεί.
Άρθρο 10: Στις αρμοδιότητες των υπηρεσιών, κεντρικών και περιφερειακών, πρέπει να προβλεφθεί η τήρηση και συμπλήρωση ηλεκτρονικού μητρώου των Ελλήνων ραδιοερασιτεχνών, στα πρότυπα του μητρώου που τηρεί η Αμερικάνικη επιτροπή επικοινωνιών, με καταχωρημένη την ημερομηνία λήξης της άδειας. Έτσι θα είναι δυνατή και η ηλεκτρονική ειδοποίηση του ενδιαφερόμενου περί της ημερομηνίας λήξης της άδειάς του και επιτέλους θα περάσουμε στην εποχή των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, αφού μεταξύ άλλων θα μπορεί να δοθεί η δυνατότητα καλύτερης ή άλλης διαφορετικής διαχείρισης των διακριτικών που υπάρχουν και γιατί όχι η εκχώρηση «επιθυμητών» διακριτικών μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου ή η διανομή «δεξαμενών» διακριτικών σε περιοχές, κλπ. Ως εκ τούτου η παρ. 2 να τροποποιηθεί ως εξής:
«2 Οι ΑΠΥ τηρούν Ηλεκτρονικό Μητρώο αδειών λειτουργίας ερασιτεχνικών σταθμών που έχουν εκδώσει.»
και παράλληλα στην παρ.3 να προστεθεί εδάφιο 3.9 ως εξής:
«3.9 τήρηση ηλεκτρονικού μητρώου δημοσιευμένου στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα στοιχεία που θα παρέχουν οι ΑΠΥ.»
Άρθρο 12: Θα επιθυμούσαμε να επιτραπεί η εκχώρηση ειδικών διακριτικών, σε μόνιμη βάση, σε σταθμούς που συμμετέχουν σε διεθνείς διαγωνισμούς. Με την παρούσα κατανομή η σειρά SV0x (με ένα γράμμα μετά το 0) είναι αδιάθετη. Θα ήταν εφικτό αυτά τα 26 διακριτικά να χορηγηθούν σε σταθμούς που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και τους είναι χρήσιμα. Ως εκ τούτου προτείνουμε να προστεθεί παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Σταθμοί που αποδεδειγμένα συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, μπορούν με αίτησή τους στην Κεντρική υπηρεσία, να ζητήσουν την εκχώρηση ειδικού διακριτικού σε μόνιμη βάση, για να διευκολύνονται στη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς. Σε αυτή την περίπτωση η εκχώρηση θα γίνεται από τη σειρά SV0x. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συνυποβάλλουν απόδειξη της συμμετοχής τους σε διαγωνισμούς τα τελευταία χρόνια και να πληρώσουν σχετικό παράβολο υπέρ του Δημοσίου.»
Άρθρο 12, παρ. 8: Έτσι όπως είναι διατυπωμένη η παράγραφος, μπορεί κάποιος να πάει στο Άγιο Όρος και να εκπέμψει με το διακριτικό του /P ή /2. Μόνο για τη λήψη ειδικού διακριτικού απαιτείται η άδεια της Ιεράς Επιστασίας; Η θέση μας είναι ότι κάτι τέτοιο θα έπρεπε να είναι δεδομένο από τη στιγμή που είναι μέρος της Ελληνικής Επικράτειας.(άρα ισχύει η άδεια που κατέχουμε).
Άρθρο 13: Συνεχίζουμε να ακολουθούμε μια διαίρεση χωρίς νόημα. Η χώρα έχει πλέον 13 διοικητικές περιφέρειες. Ή θα πρέπει να ακολουθηθεί στην κατανομή η παρούσα διοικητική διαίρεση της χώρας ή πιο σωστά να ακολουθηθεί μια γεωγραφική κατανομή. Στη γεωγραφική κατανομή όμως δεν έχουν σχέση τα νησιά του Ιονίου με τα νησιά του Αιγαίου ή η Αιτωλοακαρνανία με την Αττική.Παράλληλα παρατηρούμε ότι ξανα-αλλάζει το διακριτικό της Εύβοιας (ήταν 1, έγινε 8 και τώρα πάλι 1). Παράλληλα δεν εκχωρείται κάποιο χαρακτηριστικό πρόθεμα στο Άγιο Όρος, ώστε να διευκολυνθούμε όλοι (το Άγιο Όρος μετράει ως ξεχωριστό για τα διάφορα διεθνή βραβεία όπως και η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και η μη ύπαρξη διαφορετικού προθέματος δημιουργεί σύγχυση). Κατόπιν των παραπάνω προτείνουμε τη διαμόρφωση του άρθρου ως εξής:
«Η χώρα χωρίζεται στις ακόλουθες γεωγραφικές περιοχές ραδιοερασιτεχνικών διακριτικών κλήσεως:
 1. SV1 ή SW1: Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Στερεάς
 2. SV2 ή SW2: Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας
 3. SV2Zxx ή SW2Zxx : Άγιο Όρος
 4. SV3 ή SW3: Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (εκτός του πρώην νομού Αιτωλοακαρνανίας)
 5. SV4 ή SW4: Περιφέρεια Θεσσαλίας
 6. SV5 ή SW5: Περιφέρεια Δωδεκανήσου
 7. SV6 ή SW6: Περιφέρειες Ηπείρου και Ιονίων νήσων (και του πρώην νομού Αιτωλοακαρνανίας)
 8. SV7 ή SW7: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
 9. SV8 ή SW8: Περιφέρειες Κεντρικού και νοτίου Αιγαίου
 10. SV9 ή SW9: Περιφέρεια Κρήτης»
Άρθρο 14: Με την κατάργηση των προφορικών εξετάσεων χάνει τη σημασία της η διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων ή τουλάχιστον η πρόβλεψή τους από τον κανονισμό. Θα προτείναμε να είναι απαραίτητη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, η βεβαίωση παρακολούθησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου σε σύλλογο ή άλλο φορέα που διαθέτει τις κατάλληλες εγκαταστάσεις. Η ύπαρξη των κατάλληλων εγκαταστάσεων θα πρέπει να πιστοποιείται από την ΑΠΥ της περιοχής του. Μάλιστα μπορεί να τεθούν και κάποιες προϋποθέσεις, όπως ύπαρξη πίνακα, προτζέκτορα, ελάχιστων τετραγωνικών, αερισμού της αίθουσας, σύμφωνα με τα πρότυπα των σχολικών αιθουσών, κλπ. Συγκεκριμένα προτείνουμε την τροποποίηση του άρθρου ως εξής:
«1. Εφόσον οι ραδιοερασιτεχνικοί σύλλογοι ή άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, διαθέτουν αίθουσα διδασκαλίας με κατάλληλο αερισμό και φωτισμό, τουλάχιστον 14 τετραγωνικών μέτρων, πίνακα, και προτζέκτορα, μπορούν να προχωρήσουν στη διοργάνωση τηλεπικοινωνιακών σεμιναρίων σε ενδιαφερόμενες κατηγορίες πολιτών. Η ΑΠΥ εκδίδει βεβαίωση για τους ενδιαφερόμενους, μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, για τη δυνατότητα ή όχι διοργάνωσης των σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
2. Μετά την επιτυχή περάτωση των υπόψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων, εκδίδεται βεβαίωση παρακολούθησης προς τον υποψήφιο, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος στις εξετάσεις.»
Άρθρο 15, παρ.15, εδάφιο 1 και παρ. 17: Ο χρόνος διάρκειας της κάθε επαφής δεν υποστηρίζεται από την πλειονότητα των προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται για την τήρηση ηλεκτρονικού ημερολογίου και θα έπρεπε ως εκ τούτου να παραληφθεί. Θα έπρεπε να ζητείται η ώρα λήξης της επαφής και μάλιστα αυτή να είναι σε UTC (όπως διεθνώς επικρατεί). Επίσης θα έπρεπε να επισημαίνεται η υποχρέωση από το ραδιοερασιτέχνη διατήρησης αντιγράφου ασφαλείας (backup) στην περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου. Ως εκ τούτου προτείνουμε την τροποποίηση ως εξής:
«15.1. Η ημερομηνία και η ώρα λήξης της επαφής σε UTC
«17.1. Ο σταθμός, η άδεια λειτουργίας ερασιτεχνικού σταθμού και το ημερολόγιο του σταθμού υπόκεινται σε έλεγχο. Σε περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικού ημερολογίου, ο ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται στην λήψη σχετικών μέτρων για την ασφάλεια του ημερολογίου του (backup).»
Άρθρο 20, παρ.1: Η φράση «εκτός από τις εξαιρούμενες από τις κείμενες διατάξεις περιπτώσεις» δημιουργεί μια ασάφεια που στο παρελθόν μας δημιούργησε προβλήματα. Θα προτιμούσαμε ή την απάλειψη τη φράσης ή ακόμα καλύτερα την αλλαγή της με μνημόνευση των κείμενων διατάξεων, ώστε να γνωρίζουν όλοι τι ισχύει και τι όχι και να μη γίνεται αυτό αντικείμενο ερμηνείας του νόμου από δικαστές, δικηγόρους, ραδιοερασιτέχνες κατά το δοκούν. Επίσης θα επιθυμούσαμε με τον παρόντα κανονισμό, να διευθετηθεί το θέμα που υπάρχει σχετικά με την τοποθέτηση ραδιοερασιτεχνικών κεραιών σε πολυκατοικίες που από τον κανονισμό απαγορεύεται άλλη κεραία πλην της κεντρικής κεραίας τηλεόρασης. Πιστεύουμε ότι η χρήση του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού και σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, επιβάλλει την τοποθέτηση κεραιών και στην περίπτωση πολυκατοικιών που από τον κανονισμό απαγορεύεται άλλη κεραία πλην της κεντρικής κεραίας τηλεόρασης. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, σ’ αυτή την περίπτωση να προβλεφθεί μια διαφορετική διαδικασία, ώστε η κατασκευή να είναι η ελάχιστη δυνατή που θα ικανοποιεί παράλληλα και τους κανόνες της τέχνης αλλά και τον κανονισμό της πολυκατοικίας. Η σκέψη μας είναι να επιτρέπεται τουλάχιστον η τοποθέτηση συρμάτινων κεραιών ή κάθετης και η ΑΠΥ να εκδίδει ένα υπηρεσιακό σημείωμα που να εγκρίνει τη συγκεκριμένη κατασκευή μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι αντιπαραθέσεις με τους άλλους ενοίκους. Πάντως και σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει από μέρους σας παρέμβαση και λύση του συγκεκριμένου θέματος που εκκρεμεί πολλά χρόνια τώρα. Ως εκ τούτου προτείνουμε την προσθήκη παρ. 5 ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις πολυκατοικιών που από τον κανονισμό απαγορεύεται η τοποθέτηση άλλης κεραίας πλην της κεντρικής, επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση στους ραδιοερασιτέχνες και εφόσον αυτό είναι δυνατόν, η τοποθέτηση συρμάτινων κεραιών ή κάθετης κεραίας, ώστε να είναι δυνατή η χρήση του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών. Σε αυτές τις περιπτώσεις εκδίδεται ειδικό υπηρεσιακό σημείωμα από την ΑΠΥ κατόπιν αυτοψίας μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου.»
Άρθρο 21: Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς πρέπει κατά τη γνώμη μας να διαφέρει ανάμεσα στις δύο κατηγορίες. Επίσης είναι υπερβολική η προτεινόμενη επιτρεπόμενη ισχύς άνω των 1240 MΗz. Παράλληλα πιστεύουμε ότι μπορεί να αποφευχθεί άσκοπη γραφειοκρατία με το να επιτραπεί εξ αρχής η χρήση διαφορετικών ορίων για τις επικοινωνίες μέσω Σελήνης. Σημειώνουμε ότι διαφωνούμε με το να δοθούν τα 6 και 4μ στην “κατηγορία 2” και απλά προτείνουμε όριο ισχύος γι’ αυτή την κατηγορία, στην περίπτωση που δεν εισακουστεί η πρότασή μας. Πιο  συγκεκριμένα προτείνουμε την τροποποίηση του πίνακα της παρ.1 ως εξής:
Υποζώνες συχνοτήτων (σε MHz)
Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt) Κατηγορία 1
Μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς κορυφής (PEP) εξόδου πομπού (σε Watt) Κατηγορία 2
Από
Έως
0,1357
0,1378
1W eirp
1W eirp
1,81
29,7
500W
100W
50
52
200
50
70,2
70,25
200
50
144
146
200
50
430
440
100
35
Άνω των 1240
10
2
Και την τροποποίηση της παρ 13 ως εξής:
«13. Για την επικοινωνία μέσω σελήνης (ΕΜΕ) και μέσω μετεωριτών (MS) χρησιμοποιούνται τα διεθνώς συμφωνημένα στην IARU κατώτερα τμήματα των υποζωνών συχνοτήτων, άνω των 50MHz. Για τις επικοινωνίες αυτές και μόνο επιτρέπεται η χρήση μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος 1000W
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος                                                         ο Γραμματέας
Παναγιώτης Λαμπρακόπουλος                                      Γεώργιος Επιτρόπου
SV1HKH                                                                SW1HLA

Σχετικά άρθρα

Συμμετοχή στο CQ WPX contest

SV1DPI, SV2FWV       Στις 26 και 27 Μαΐου λάβαμε μέρος, όπως και πέρυσι, στο cq wpx cw. Φέτος είχαμε τη χαρά η εν λόγω συμμετοχή να έρθει ως επιστέγασμα σε μια ωραία προσπάθεια που κάναμε και […]

Μάθετε Περισσότερα

Μετεγκατάσταση του RU88

Το RU88 (439.100/431.500) μετά από κάμποσο καιρό που λειτουργούσε από τον Προφήτη Ηλία Αγρινίου, μεταφέρθηκε σε νέα θέση, στο σπίτι του μέλους της ΕΡΔΕ, Νίκο Σταμούλη. Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη αφού δε μπορύσαμε να ανταποκριθούμε […]

Μάθετε Περισσότερα

Τοποθέτηση νέας κεραίας 4 στοιχείων για τα 20μ

Από χθες 9 Σεπτεμβρίου 2015, μια νέα κεραία κοσμεί το σταθμό της ΕΡΔΕ, SZ1A. Η νέα κεραία είναι μια 4 στοιχείων, monobander, για τα 20μ, βασισμένη σε σχέδια του YU7EF, και κατασκευασμένη από τον Σωτήρη SV1BDO. […]

Μάθετε Περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση