RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF WESTERN GREECE

Μενού

Εξετάσεις για υποψήφιους ραδιοερασιτέχνες… επιτέλους

Μετά από μεγάλη περίοδο ανομβρίας, επιτέλους προκηρύχθηκαν εξετάσεις από την Υπηρεσία Συγκοινωνιών Αγρινίου, σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση 38200 (κατεβάστε την Υπουργική Απόφαση 38200 από τη διεύθυνση http://www.yme.gr/imagebank/categories/ctg745_9_1192093566.pdf ενώ μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα της Υπηρεσίας στη Διαύγεια και στις διευθύνσεις  http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9867%CE%9B6-%CE%A0%CE%A7%CE%9E και http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%924%CE%9867%CE%9B6-5%CE%9D%CE%99). 

Οι εξετάσεις θα γίνουν την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2012(για το 1ο εξάμηνο του 2012) και την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου 2012 (για το 2ο εξάμηνο κι εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον τρεις αιτήσεις) στο Αγρίνιο και θα καλύψουν υποψηφίους από όλο το νομό Αιτωλοακαρνανίας.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση για να συμμετάσχει κάποιος στις εξετάσεις πρέπει να:
1. Είναι πολίτης Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εφόσον είναι πολίτης άλλων χωρών, να διαθέτει άδεια παραμονής στην Ελλάδα.
2. Κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης συμμετοχής τους στις εξετάσεις, να έχει συμπληρωμένο το δωδέκατο (12ο) έτος της ηλικίας του και να έχει αποδεικτικό αποφοίτησης από δημοτικό σχολείο.

Ως εκ τούτου πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή των εξετάσεων (έως την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου ή την Τρίτη 27 Νοεμβρίου για τις εξετάσεις του Δεκεμβρίου) τα εξής δικαιολογητικά:
1. Αίτηση.
2. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται η ταχυδρομική διεύθυνση της μονίμου κατοικίας του (κατεβάστε το έντυπο που καλύπτει το 1 και 2 από τη διεύθυνση http://www.yme.gr/getfile.php?id=4230).
3. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητος ή διαβατηρίου ή άδειας οδήγησης για την ταυτοποίηση του ενδιαφερομένου και τη διαπίστωση της ημερομηνίας γέννησης. Σε περιπτώσεις υπηκόων άλλων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, αποδεικτικά έγγραφα που σχετίζονται με τα στοιχεία τους, την ηλικία, υπηκοότητα και την μόνιμη διαμονή τους συμπεριλαμβανομένης και της άδειας παραμονής στις περιπτώσεις που προβλέπεται.
4.  Παράβολο 26€ (ΚΑΕ 3741).
5.  Φάκελος με έλασμα.
6. Μετά την επιτυχή έκβαση των εξετάσεων και για την έκδοση του πτυχίου, υποβάλλονται δύο φωτογραφίες

Την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2012 θα αναρτηθεί στην υπηρεσία πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

Υπενθυμίζουμε ότι πλέον δεν απαιτείται γνώση του κώδικα Μορς και οι εξετάσεις γίνονται με τη χρήση υπολογιστή. Ο υποψήφιος δηλαδή απαντά σε ερωτήσεις με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών, που θέτει ο υπολογιστής. Η διαδικασία είναι όμοια με αυτή των σημάτων για άδεια οδήγησης. Ο υπολογιστής θέτει 100 ερωτήσεις από μια δεξαμενή ερωτήσεων (περίπου 700 για την κατηγορία 1 και περίπου 350 για την εισαγωγική κατηγορία) και ο υποψήφιος για να θεωρηθεί ότι επέτυχε στις εξετάσεις, πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον στις 80. Τη δεξαμενή ερωτήσεων καθώς και το πρόγραμμα για τυχόν εξάσκηση μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του Υπουργείου στη διεύθυνση http://www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id&tid=1184
Επίσης μια βολική ιστοσελίδα που έφτιαξαν συνάδελφοι ραδιοερασιτέχνες από την Άρτα και που βοηθάει στη μελέτη και εξάσκηση, μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://www.artinoi.gr/cgi-bin/forumV2/sv.pl

Η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Ελλάδας (Ε.Ρ.Δ.Ε.) είχε οργανώσει μαθήματα, κατά το πρώτο εξάμηνο, για την ορθή προετοιμασία των υποψηφίων, που είναι μέλη της. Κάθε Τετάρτη και ως την ημερομηνία των εξετάσεων θα είμαστε στα γραφεία από 19:30 έως 20:30, προκειμένου να λύσουμε τυχόν απορίες σε οποιονδήποτε το επιθυμεί (μέλος ή όχι). Επίσης πρόθεση μας και πάγια τακτική μας είναι να διοργανώσουμε και πάλι μαθήματα για όσους τυχόν αποτύχουν ή θέλουν να αναβαθμίσουν την άδειά τους το Δεκέμβριο. Με την προϋπόθεση φυσικά, ότι θα μαζευτούν αρκετοί μαθητές.

Σχετικά άρθρα

SZ1A in The CQ WW DX CW Contest 2021

Η συμμετοχή μας στο CQ World Wide DX CW 2021 (βίντεο)

Μετά το SSB του Οκτωβρίου, που λειτούργησε ως δοκιμή και ο σταθμός τα πήγε καλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, περιμέναμε με αγωνία το CQ WW CW Contest για να κάνουμε μια καλή προσπάθεια. Άλλωστε είναι […]

Μάθετε Περισσότερα

Ακατέργαστα (Raw) σκορ στα CQ WW SSB και CW

Δημοσιεύτηκαν στο site του CQ WW τα ακατέργαστα σκορ και για το ssb τμήμα και για το cw (μορς). Σημειώνουμε ότι τα σκορ αυτά προκύπτουν από τα ημερολόγια που φθάνουν στο διοργανωτή του διαγωνισμού και […]

Μάθετε Περισσότερα

SARTG RTTY 2016 AWARD

8/3/2017 Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του SARTG RTTY 2016 όπου οι  SV1BDO, SV1EJD και SV1DPI είχαν συμμετάσχει τον Αύγουστο του 2016. Βγήκαμε 3οι στον κόσμο… Όχι κι άσχημα…

Μάθετε Περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση