RADIO AMATEUR ASSOCIATION OF WESTERN GREECE

Μενού

Πωλήσεις-Αγορές Μηχανημάτων

άρθρο του Φάνη SV1BGM
ΠΩΛΗΤΕΣ

Ο πωλητής πρέπει να περιγράφει με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια τη συσκευή που πουλάει και την κατάστασή της. Πέντε (5) είναι οι διαβαθμίσεις (αμερικάνικο σύστημα) που χαρακτηρίζουν την κατάσταση μιας συσκευής : 1) Άριστη – Κατάσταση Βιτρίνας, 2) Πολύ Καλή, 3) Καλή, 4) Μέτρια και 5) Μη Λειτουργική. Εφόσον η συσκευή βρίσκεται ακόμα σε παραγωγή, η οικονομική βαρύτητα σε σχέση με μια καινούργια έχει αντιστοιχία : 1) 80%, 2) 65%, 3) 45%, 4) 25% και 5) 10%. Αν η συσκευή δεν είναι σε παραγωγή αλλά είναι πολύ πρόσφατη, τότε αφαιρούμε επιπλέον ένα 5-10%, ενώ αν είναι αρκετά παλαιότερη τότε αφαιρούμε 10-30%, ανάλογα τη συσκευή (base, mobile, handheld).

1. Όταν λέμε κατάσταση ΑΡΙΣΤΗ εννοούμε, και σύμφωνα με την Ελληνική γλώσσα, μια συσκευή αψεγάδιαστη. Δεν έχει γρατζουνιές, δεν έχει ανοιχθεί ποτέ το εσωτερικό της, είναι σύμφωνα με τις εργοστασιακές της προδιαγραφές (π.χ. εκπέμπει μόνο εντός μπάντας), διαθέτει άθικτη την πλήρη συσκευασία της και πολλά από τα παρελκόμενα της ίσως να μην έχουν καν ανοιχθεί. Δεν θα πρέπει να έχει πάνω από μερικές ώρες λειτουργίας, φυσικά δεν θα έχει τοποθετηθεί ποτέ σε αυτοκίνητο, και γενικά θα είναι αυτό που λέμε «κατάσταση βιτρίνας». Δηλαδή ένα μηχάνημα που ο αντιπρόσωπος απλά το έβγαλε από το κουτί του για να το βάλει στη βιτρίνα και να το βλέπουν οι πελάτες και ίσως να του έβαλε και τροφοδοσία για να δείχνει η οθόνη του. Ένα τέτοιο μηχάνημα μπορεί να έχει και ένας μερακλής ιδιώτης που για κάποιον λόγο δεν το χρησιμοποίησε ποτέ. Να τα κυνηγάτε τέτοια μηχανήματα, είναι μεγάλες ευκαιρίες ! Προσοχή όμως στο «ΑΡΙΣΤΗ», γιατί μια συσκευή που παρουσιάζεται σαν «ΑΡΙΣΤΗ» μπορεί να εμπίπτει στις παρακάτω κατηγορίες.

2. ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ κατάσταση είναι αυτή κατά την οποία μια συσκευή και όλα τα παρελκόμενά της έχουν χρησιμοποιηθεί ΣΩΣΤΑ για χρονικό διάστημα μέχρι 36 μήνες μέγιστο, με μεγάλη όμως προσοχή και επιμέλεια και χωρίς να φέρουν κανένα εξωτερικό σημάδι φθοράς ή κακοποίησης. Επίσης η συσκευή δεν έχει ανοιχτεί ποτέ (εκτός κι αν πρόκειται μόνο για προσθήκη κάποιου αξεσουάρ, π.χ. φίλτρα ή άλλες προαιρετικές πλακέτες) και φυσικά δεν έχει επισκευαστεί ποτέ και για κανένα λόγο. Οι συσκευές αυτές πρέπει να είναι 99% «πρώτο χέρι» και φυσικά να έχουν αγοραστεί από επίσημο αντιπρόσωπο – διανομέα με αντίστοιχα παραστατικά. Εννοείται πως υπάρχει η αυθεντική συσκευασία σε επίσης πολύ κατάσταση με όλα τα συνοδευτικά.

3. ΚΑΛΗ (ή ΑΡΚΕΤΑ ΚΑΛΗ) είναι η κατάσταση μιας συσκευής κατά την οποία χρησιμοποιείται συνεχώς για πάνω από 3 χρόνια (ή και λιγότερο κατά περίπτωση), είναι όμως 100% λειτουργική σε ΟΛΕΣ της τις δυνατότητες (π.χ. ισχύς, οθόνη, κουμπιά) αλλά μπορεί να φέρει και κάποια εξωτερικά σημάδια, γρατζουνιές και μικρο-χτυπήματα, τα οποία όμως δεν επηρεάζουν σε καμία περίπτωση την λειτουργία της. Μπορεί (όχι απαραίτητα) να έχει επισκευαστεί το πολύ μια φορά (π.χ. αλλαγή module) αλλά μέχρι εκεί. Μπορεί επίσης να είναι και «δεύτερο χέρι», αλλά προσοχή. Πρέπει να έχει την αυθεντική συσκευασία της και τα παρελκόμενά της και τα παραστατικά της.

4. ΜΕΤΡΙΑ είναι η συσκευή η οποία χρησιμοποιείται συνεχώς για χρόνια (ή όχι, ανάλογα με την περίπτωση),(π.χ. mobile σε αυτοκίνητο) και έχει εμφανή σημάδια σκληρής χρήσης. Οι διακόπτες και τα ρυθμιστικά μπορεί να μην ανταποκρίνονται συνεχώς, ο φωτισμός της οθόνης να έχει πέσει ή να τρεμοσβήνει, η διαμόρφωση να έχει θόρυβο(π.χ. από ταλαιπωρημένα βύσματα). Μπορεί να έχει επισκευαστεί μια ή παραπάνω φορές καθώς να έχουν γίνει και άλλες επεμβάσεις, π.χ. ξεκλείδωμα συχνοτήτων, αύξηση της εργοστασιακής ισχύος, ρυθμίσεις δέκτη κλπ. Οι συσκευές αυτές συνήθως δεν έχουν το κουτί τους και ίσως να λείπουν και κάποια από τα παρελκόμενά τους, π.χ. βάσεις, βίδες ή βύσματα ή καλώδια. Ανάλογα με τη χρήση που θέλετε να κάνετε (π.χ. εφεδρικό μηχάνημα) μπορεί να συμφέρει μια τέτοια αγορά.

5. ΜΗ Λειτουργική είναι η συσκευή εκείνη η οποία παρουσιάζει σοβαρά προβλήματα κατά την λειτουργία της ή δεν λειτουργεί καθόλου. Π.χ. συσκευή που δεν βγάζει πλήρη ισχύ σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θεωρείται ΜΗ λειτουργική. Επίσης συσκευή που δεν «ΑΚΟΥΕΙ» σύμφωνα με τις προδιαγραφές της θεωρείται ΜΗ λειτουργική. Οποιαδήποτε επίσης ανωμαλία κατά την τυχόν λειτουργία της (τακτή ή τυχαία) καθιστά τη συσκευή μη λειτουργική. Π.χ. η συσκευή μετά από ένα λεπτό εκπομπής σβήνει, ή σε τυχαία χρονικά διαστήματα δεν εκτελεί εντολές από το πληκτρολόγιο, ή η οθόνη γράφει «τρελλά» κλπ… Τη συσκευή αυτή (ανεξάρτητα αν είναι «πρώτο χέρι» ή έχει συσκευασία) θα πρέπει να την αγοράσετε μόνο αν θέλετε να εκπαιδευτείτε στις επισκευές μηχανημάτων (αν επισκευάζεται) ή αν την χρειάζεστε για ανταλλακτικά.

Τα παραπάνω, όπως προείπα, είναι μόνο ένας σύντομος οδηγός (ο οδηγός της ARRL είναι 15 σελίδες) και δεν περιλαμβάνει το 100% των περιπτώσεων που μπορεί να σας τύχει. Είναι όμως ένας μπούσουλας που δίνει τροφή για σκέψη, ώστε και πωλητές και αγοραστές να πράττουν ανάλογα. Στα παραπάνω δεν εμπίπτουν μηχανήματα ηλικίας μεγαλύτερης των 35-40 ετών, που μπορεί να χαρακτηρίζονται «συλλεκτικά» ή «σπάνια» κομμάτια.

Συνεπώς, οι πωλητές θα πρέπει να ακολουθούν τον παραπάνω κώδικα όταν περιγράφουν τα προς πώληση μηχανήματά τους. Είναι υποχρεωμένοι να δίνουν κάθε δυνατή διαθέσιμη πληροφορία για το μηχάνημά τους και να διευκρινίζουν το κάθε τι, έστω κι αν αυτό θεωρείται αυτονόητο (από αυτούς). Να αναγράφουν επακριβώς τι συνοδεύει το μηχάνημά τους, την εξωτερική του εμφάνιση, αν έχει επισκευαστεί ποτέ, αν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα, καθώς και την χρήση που είχε το μηχάνημα και φυσικά την προέλευσή του. Έτσι μόνο είναι κατοχυρωμένοι ΗΘΙΚΑ αλλά και ΝΟΜΙΚΑ έναντι του αγοραστή.

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ

Αντίστοιχα οι αγοραστές, οφείλουν να εξετάζουν το μηχάνημα που αγοράζουν και έχουν το δικαίωμα (και υποχρέωση) να προβούν σε κάθε έλεγχο, οπτικό από την μεριά τους και τεχνικό με επίβλεψη από κοινής αποδοχής επισκευαστή – ελεγκτή. Η καλύτερη περίπτωση είναι η συνάντηση και ο έλεγχος της συσκευής επιτόπου, όταν αυτό είναι δυνατό, ενώ οι περιπτώσεις εξ αποστάσεως πώλησης καλό θα είναι να γίνονται μόνο σε μηχανήματα ΑΡΙΣΤΗΣ ή ΠΟΛΥ ΚΑΛΗΣ κατάστασης. Τα λοιπά να αποφεύγονται. Μηχανήματα που έχουν αλλάξει πολλά «χέρια» να αποφεύγονται. Επίσης, μηχανήματα που δεν έχουν την original συσκευασία τους να αποφεύγονται, ακόμα κι αν είναι «πρώτο χέρι», καθώς δείχνουν αδιάφορο ιδιοκτήτη. Χάνουν αρκετά σε αξία, ενώ αν θέλετε να το μεταφέρετε θα έχετε πρόβλημα συσκευασίας. Να ελέγχετε πάντα αν το μηχάνημα έχει σειριακούς αριθμούς ή αν αυτοί είναι αλλοιωμένοι με οποιονδήποτε τρόπο. Ο σειριακός αριθμός, που αποτελεί την ταυτότητα του μηχανήματος, μπορεί να βοηθήσει στο να βρεθεί η προέλευσή του. Μηχάνημα χωρίς σειριακό αριθμό ή με αλλοιωμένο σειριακό αριθμό, μπορεί να είναι κλεμμένο, ή να προέρχεται από παράνομη εισαγωγή. Γι αυτό προσοχή !

Γενικά, οι συναλλαγές μεταξύ ραδιοερασιτεχνών (και όλες φυσικά) θα πρέπει να γίνονται με τρόπο διάφανο, άμεσο και ειλικρινή. Το συμφωνηθέν αντίτιμο θα πρέπει να καταβάλλεται σε κάθε περίπτωση από τον αγοραστή και όχι να υπαναχωρεί ή να βρίσκει δικαιολογίες εκ των υστέρων προς αποφυγή πληρωμής. Ας μην ξεχνάμε πως πρόκειται για ένα hobby, αρκετά ακριβό για πολλούς από εμάς και όχι για επάγγελμα. Η πώληση και η απόκτηση ενός μηχανήματος θα πρέπει να προσφέρει χαρά, νέες εμπειρίες και δυνατότητες και στις δυο συναλλασσόμενες πλευρές και όχι στεναχώριες, προβλήματα και διαξιφισμούς. Αν ακολουθήσουμε όλοι τους παραπάνω απλούς κανόνες θα χαιρόμαστε ακόμα περισσότερο το Hobby μας και μέσα από μια απλή συναλλαγή θα μπορούμε να κάνουμε νέους φίλους και όχι εχθρούς.

73
Φάνης, SV1BGM

Σχετικά άρθρα

Καλά Χριστούγεννα και Χρόνια Πολλά

Όπως κάθε χρονιά, δημοσιεύοντας τη φωτογραφία που μας άρεσε περισσότερο από αυτές που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο λάβαμε, το ΔΣ της ΕΡΔΕ εύχεται στα μέλη της αλλά και σε όλο τον κόσμο […]

Μάθετε Περισσότερα

Συμμετοχή στο διαγωνισμό CQ WW CW

Η ΕΡΔΕ, πιστή στις παραδόσεις, σκοπεύει να συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό που διοργανώνει το Αμερικάνικο περιοδικό CQ, CQ WW CW, στις 24 και 25 Νοεμβρίου. Θα συμμετάσχουμε στην κατηγορία Multi Single High Power. Όποιος νομίζει […]

Μάθετε Περισσότερα

Η εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ γράφει για την ΕΡΔΕ

Η τοπική εφημερίδα “Συνείδηση” στο φύλλο της της 28ης Μαρτίου 2008, αναφέρθηκε στη συμμετοχή στην ΕΡΔΕ στον 1ο ημιμαραθώνιο “Μιχάλης Κούσης”, γράφοντας για τη συμβολή μας στην επιτυχή διεξαγωγή του αγώνα.

Μάθετε Περισσότερα

Αφήστε μια απάντηση