Βρήκα κάπου τον παρακάτω κώδικα, μου άρεσε, τον μετέφρασα και σας τον παρουσιάζω. Πρώτα το Αγγλικό κείμενο και μετά την ελεύθερη μετάφρασή του. Δυστυχώς ποτέ μέχρι τώρα δεν κατάφερα να τηρήσω όλες τις αρχές του αν και θα έπρεπε. Προσπαθώ όμως κι ελπίζω στο μέλλον να τα καταφέρω... Κωνσταντίνος SV1DPI

 The Amateur's Code

The Radio Amateur is

CONSIDERATE..never knowingly operates in such a way as to lessen the pleasure of others.

LOYAL...offers loyalty, encouragement and support to other amateurs, local clubs, and the American Radio Relay League, through which Amateur Radio in the United States is represented nationally and internationally.

PROGRESSIVE...with knowledge abreast of science, a well-built and efficient station and operation above reproach.

FRIENDLY...slow and patient operating when requested; friendly advice and counsel to the beginner; kindly assistance, cooperation and consideration for the interests of others. These are the hallmarks of the amateur spirit.

BALANCED...radio is an avocation, never interfering with duties owed to family, job, school or community.

PATRIOTIC...station and skill always ready for service to country and community.

--The original Amateur's Code was written by Paul M. Segal, W9EEA, in 1928.

 Ο Κώδικας (Οι αρχές) του ραδιοερασιτέχνη

Ο Ραδιοερασιτέχνης είναι:

ΣΚΕΠΤΟΜΕΝΟΣ… ποτέ δε λειτουργεί το σταθμό του με τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει την ευχαρίστηση των άλλων.

ΠΙΣΤΟΣ... προσφέρει πίστη, ενθάρρυνση και υποστήριξη στους άλλους ερασιτέχνες, στους τοπικούς συλλόγους, και στην Εθνική του Ένωση, μέσω των οποίων ο Ραδιοερασιτεχνισμός εκπροσωπείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ... είναι ενήμερος, με γνώση της επιστήμης, μ’ ένα καλοφτιαγμένο και αποτελεσματικό σταθμό, που λειτουργεί χωρίς ψεγάδια.

ΦΙΛΙΚΟΣ... Χειρίζει αργά και υπομονετικά κάθε φορά που κάποιος το ζητάει. Συμβουλεύει τον αρχάριο. Με ευγένεια βοηθάει, συνεργάζεται και θεωρεί τα ενδιαφέροντα των υπολοίπων. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του ραδιοερασιτεχνικού πνεύματος.

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟΣ... το ραδιόφωνο είναι μια ενασχόληση, που ποτέ δεν παρεμβαίνει με τα καθήκοντά μας στην οικογένεια, στη δουλειά, στο σχολείο ή στην κοινότητά μας.

ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ... Ο σταθμός του και οι ικανότητές του είναι πάντα έτοιμες για να υπηρετήσουν τη χώρα του και την κοινότητά του.

-- Ο πρώτος Κώδικας του Ραδιοερασιτέχνη γράφτηκε από τον Paul M. Segal, W9EEA, το 1928.

Εισαγωγή χρηστών

Οι συνδεδεμένοι χρήστες έχουν περισσότερα μενού και επιλογές...

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com