Τα καθήκοντα της επιτροπής έχουν ως εξής:

  • Καταρτίζει σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης έκτάκτων αναγκών.
  • Συντονίζει τη λειτουργία των σχεδίων αυτών.
  • Εκτελεί δοκιμές (ασκήσεις) για τον έλεγχο της ικανότητας του προσωπικού και των συστημάτων.
  • Συγκροτεί ομάδες από μέλη της Ένωσης για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και παροχή βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, θεομηνιών κ.λ.π.
  • Η διάρθρωση και διοικητική διαίρεση των ομάδων έκτακτης ανάγκης γίνεται από το Δ.Σ., μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Έφορος - Μanager

   Γεώργιος Επιτρόπου

         SV1HLA

  

Μέλη οι

  Βασίλης Σχίζας

     SV1HKV

 

  Δημήτρης Παπαδιώτης

        SV1SN

 

Εισαγωγή χρηστών

Οι συνδεδεμένοι χρήστες έχουν περισσότερα μενού και επιλογές...

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com