Τα καθήκοντα της επιτροπής έχουν ως εξής:

  • Καταρτίζει σχέδια τηλεπικοινωνιακής κάλυψης έκτάκτων αναγκών.
  • Συντονίζει τη λειτουργία των σχεδίων αυτών.
  • Εκτελεί δοκιμές (ασκήσεις) για τον έλεγχο της ικανότητας του προσωπικού και των συστημάτων.
  • Συγκροτεί ομάδες από μέλη της Ένωσης για την τηλεπικοινωνιακή κάλυψη και παροχή βοήθειας προς το κοινωνικό σύνολο, σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, θεομηνιών κ.λ.π.
  • Η διάρθρωση και διοικητική διαίρεση των ομάδων έκτακτης ανάγκης γίνεται από το Δ.Σ., μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Έφορος - Μanager

sv1hla

 

 

   Γεώργιος Επιτρόπου

         SV1HLA

 

 

Μέλη οι

 

sv1hkv 

  Βασίλης Σχίζας

     SV1HKV

 

 

sv1sn 

 

  Δημήτρης Παπαδιώτης

        SV1SN

 

 

Εισαγωγή χρηστών

Οι συνδεδεμένοι χρήστες έχουν περισσότερα μενού και επιλογές...

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com